Openingstijden:
De opvang is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De standaard openingstijden zijn van 07.30 tot 17:00. Opvang na 17:00 is alleen in overleg mogelijk. Er geldt een minimale afname van 8 uur per dag.

 

Urenregistratie: 
De opvanguren worden maandelijks de 20e ingevoerd in de maandstaat. vervolgens zal deze maandstaat akkoord bevonden worden door de ouder(s). Direct hierna wordt de maandstaat doorgezonden naar het gastouderbureau waarna zij de facturatie verzorgen. De factuur dient binnen het betalingstermijn te zijn voldaan, doch uiterlijk voor het einde van de maand.Feestdagen, vakanties en sluitingsdagen: 
Ik zal in het begin van het nieuwe jaar een schema maken met daarin de sluitingsdagen en vakanties voor het hele jaar. 
Graag ontvang ik tijdig, minimaal 2 maanden van te voren, uw vakanties. Vrije dagen hoor ik het liefst minimaal 2 weken van te voren. De gereserveerde uren worden altijd doorberekend, behalve tijdens mijn vakanties/vrije dagen of ziekte. Overdrachtboekje: 
Voor alle kinderen zal er een boekje komen waar de overdracht in geschreven zal worden. Denkt u hierbij aan de slaaptijden, hoe de dag/week verlopen is. Eventuele bijzonderheden zullen mondeling maar ook schriftelijk vermeld worden. 
Voor baby's zal deze elke dag worden geschreven als ze aanwezig zijn, voor kinderen vanaf 1 jaar zal deze in ieder geval 1 keer in de week geschreven worden.Eet & drinkmomenten: 
Elke dag zal er gezorgd worden voor vers fruit/groenten, lunch, tussendoortje(s) en voldoende drinkkeuze. De kinderen zullen thuis ontbijten.
*Bij een dieet of allergie zullen ouders zelf de benodigdheden mee moeten nemen. Uitstapjes: 
Indien dit mogelijk is zullen er af en toe ook uitstapjes worden gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld zijn: naar de Huiskamer van Heteren/bibliotheek, kinderboerderij, speeltuin, het park of kijken/wandelen bij/langs de Rijn die zich op loopafstand bevind. Uiteraard spelen we ook lekker in onze achtertuin.